college application essay pay for harvard how to write an introduction for dissertation school discovery education homework help science bar graph homework live homework help lapl about essay writers
Nghi_He_2020 CN_TLong_Q12 PTNK_2020 LHP_2020
Tin nổi bật
Hỗ trợ tư vấn
Công ty cổ phần giáo dục Thăng Tiến – Thăng Long
Đ/c: 766/36 – 766/38 Cách mạng tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Thống kê truy cập

Bảng giá học phí năm học 2020-2021

 

       CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THĂNG TIẾN-THĂNG LONG

                                                                           ----------oOo---------

                                                      BẢNG GIÁ HỌC PHÍ MỘT THÁNG 

                                                                        NĂM HỌC: 2020 - 2021
                                                                 Áp dụng từ ngày 01/07/2020
       
MÔN

TOÁN – LÝ – HÓA CẤP 2

LỚP

Học Phí

CSVC

Đóng đủ

Giảm

6 780.000 660.000 360.000
7 790.000 670.000 360.000
8 800.000 680.000 360.000
9 810.000 690.000 360.000
       
MÔN

TOÁN HOẶC LÝ + HÓA CẤP  3 

LỚP

Học Phí

CSVC

Đóng đủ

Giảm

10 600.000 520.000 240.000
11 620.000 540.000 240.000
12 640.000 560.000 240.000
       
MÔN

HS CHỈ HỌC LÝ HAY HÓA 

LỚP

Học Phí

CSVC

Đóng đủ

Giảm

10 320.000 280.000 120.000
11 330.000 290.000 120.000
12 340.000 300.000 120.000
       
MÔN

VĂN HAY ANH VĂN

 
LỚP Đóng đủ Giảm  
6,7,8 270.000 230.000  
9,10,11 290.000 250.000  
12 310.000 270.000  
       
MÔN

SINH

 
LỚP Đóng đủ Giảm  
10 0 0  
11 0 0  
12 0 0  

 

Công ty cổ phần giáo dục Thăng Tiến – Thăng Long
Đ/c: 766/36 – 766/38 Cách mạng tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: 38 420 372 - 3846 0835  -  Email: contact@thangtienthanglong.edu.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web