how to write a college application essay 12 market research paper dissertation referencing examples of a bibliography for a research paper how to write an evaluative essay write a persuasive essay how to write a cover page for a paper what are morals essay electrical assignment help writing essay e-write
Mo_hinh_phong_hoc CN_TLong_Q12 Phan Thế Hậu
Tin nổi bật
Hỗ trợ tư vấn
Công ty cổ phần giáo dục Thăng Tiến – Thăng Long
Đ/c: 766/36 – 766/38 Cách mạng tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Thống kê truy cập

Thành tích HSG cấp TPHCM năm học 12-13

HỌC SINH THĂNG LONG   ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ

   

CẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM HỌC 2012-2013

STT

MÔN

 HỌ VÀ 

TÊN

Lớp
Thăng Long

GIẢI

HẠNG

LỚP, TRƯỜNG (QUẬN)

1 TOÁN Đoàn Minh KHÔI 9T1 NHẤT Thủ Khoa Lớp 9/5, Lê Anh Xuân (Q.TP)
2 TOÁN Đỗ Hồng  VÂN 9T2 NHẤT Thủ Khoa Lớp 9A2, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)
3 TOÁN Nguyễn Ngọc PHÁT 9T2 NHẤT 14 Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)
4 TOÁN Đinh Xuân Nguyệt ANH 9T1 NHẤT 15 Lớp 9/5, Lê Anh Xuân (Q.TP)
5 TOÁN Lê Tiến ĐẠT 9T1 NHẤT 20 Lớp 9/1, Đặng Trần Côn (Q.TP)
6 TOÁN Trần Thiên TRUNG 9T1 NHẤT 20 / 42 Lớp 9/2, Hoàng Hoa Thám (Q.TB)
7 HÓA Lại Quốc BẢO 9T2 NHẤT 29 Lớp 9A2, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)
8 HÓA Vũ Ngọc Quang MINH 9T3 NHẤT 29 Lớp 9A3, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)
9 TOÁN Vũ Toàn THẮNG Q.12 NHÌ 43 Lớp 9/1, Nguyễn Hiền (Q.12)
10 TOÁN Đào Đức BÌNH 9T2 NHÌ 59 Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)
11 TOÁN Nguyễn Như HIẾU 9T1TP NHÌ 59 Tân Thới Hòa (Q.TP)
12 Bùi Ngọc  DUY 9T2TP NHÌ 31 Lớp 9/1, Trường Chinh (Q.TB)
13 Trần Thị Lan NHI 9T4 NHÌ 49 Lớp 9A3, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)
14 Trần Trung TÍN 9T1 NHÌ 60 Lớp 9/5, Trường Chinh (Q.TB)
15 Nguyễn Minh TUẤN 9T1TP NHÌ 60 Lớp 9/5, Trường Chinh (Q.TB)
16 Phan Chí HIẾU 9T2A NHÌ 72 Lớp 9A3, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)
17 Nguyễn Ngọc  TRÂM 9T3 NHÌ 72 Lớp 9/2, Quang Trung (Q.TB)
18 TOÁN Đặng Nam HƯNG 9T3 BA 107 Lớp 9/6, Trần Phú (Q.10)
19 TOÁN Vũ Đăng QUANG 9T1 BA 107 Lớp 9A2, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)
20 TOÁN Lê Anh TUẤN 9T1 BA 134 Lớp 9/1, Bạch Đằng (Q.3)
21 TOÁN Đặng Thảo VY 9T1 BA 134 Lớp 9/1, Colette (Q.3)
22 TOÁN Ngô Thị Thanh HẰNG 9T1TP BA 167 Lớp 9/1, Lê Lợi (Q.TP)
23 TOÁN Trần Huỳnh Minh LUÂN 9T1TP BA 167 Lớp 9/5, Lê Anh Xuân (Q.TP)
24 TOÁN Mai Hoàng  ANH Q.12 BA 181 Lớp 9/2, Nguyễn Hiền (Q.12)
25 TOÁN Vũ Thị Kim TRANG Q.12 BA 181 Lớp 9/4, Nguyễn Huệ (Q.12)
26 Bùi Thế BÌNH 9T1 BA 95 Lớp 9/5, Lê Anh Xuân (Q.TP)
27 Nguyễn Thị Việt 9T1 BA 119 Lớp 9/5, Lê Anh Xuân (Q.TP)
28 Nguyễn Ngọc TRIỆU 9T2A BA 159 Lớp 9/2, CMT8 (Q.10)
29 Phan Trọng NHÂN 9T4 BA 170 Lớp 9A3, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)
30 Nguyễn Vũ Gia HÂN 9T1TP BA 170 Lớp 9/1, Tân Bình (Q.TB)
31 HÓA Huỳnh Thanh Đăng KHOA 9T3 BA 114 Lớp 9/1, Trường Chinh (Q.TB)
32 HÓA Nguyễn Kiều  ANH 9T6 BA 133 Lê Quý Đôn (Q.11)
33 HÓA Huỳnh Khánh LINH 9T2 BA 136 Lớp 9A2, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)
34 HÓA Hồ Nguyệt HẰNG 9T2 BA 153 Lớp 9A3, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)
35 HÓA Hoàng Nhật VY 9C2 BA 153 Lớp 9A2, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)
HỌC TOÁN, LÝ, HÓA TẠI THĂNG LONG ANH Đặng Nam HƯNG 9T3 NHẤT 6 Lớp 9/6, Trần Phú (Q.10)
ANH Nguyễn Đại HUY 9T4 NHẤT 22 Lớp 9/1, Trường Chinh (Q.TB)
ANH Nguyễn Trí  VIỄN 9T2 NHẤT 22 Lớp 9/1, Trường Chinh (Q.TB)
ANH Trần Anh KIỆT 9T2 NHÌ 55 Lớp 9A2, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)
ANH Lê Ngọc  MINH 9T3 BA 126 Lớp 9/1, Trường Chinh (Q.TB)
VĂN Phạm Thị Thúy AN 9T1B NHẤT 4 Ngô Quyền (Q.TB)
VĂN Nguyễn Phạm Quỳnh TRANG 9T3 BA 124 Lớp 9A1, Võ Văn Tần (Q.TB)
VĂN Nguyễn Trương Mỹ QUỲNH 9C1 BA 124 Lớp 9/1, Hoàng Hoa Thám (Q.TB)
VĂN Phan Ngọc HẢI Q.12 BA 124 Nguyễn Huệ (Q.12)
SINH Nguyễn Đặng Đông NHI 9T4TP NHẤT 11 Lê Anh Xuân (Q.TP)
SINH Đỗ Thị Hương GIANG 9T1 NHẤT 24 Lớp 9/1, Trường Chinh (Q.TB)
SINH Đinh Văn SANG 9T5TP NHẤT 32 Đặng Trần Côn (Q.TP)
SINH Nguyễn Hoàng Tâm  ĐAN 9T4 NHÌ 57 Lớp 9A3, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)
SỬ Nguyễn Văn Q.12 NHẤT 5 Nguyễn Hiền (Q.12)
SỬ Nguyễn Trần Cao  THANH 9C4 NHẤT 18 Trần Phú (Q.10)
SỬ Nguyễn Bích TRÂM 9T1 NHÌ 53 Lớp 9/2, Lê Anh Xuân (Q.TP)
SỬ Nguyễn Nhân TRUNG Q.12 BA 124 Nguyễn Hiền (Q.12)
C.NGHỆ Võ Ngọc Bảo THANH 9T3 BA 99 Lớp 9A2, Trần Văn Ơn (Q.1)
TIN Nguyễn Mạnh TUẤN 9T4 BA 71 Lớp 9/6, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)
PHÁP Huỳnh Thị Lan NGUYÊN 9T2TP BA 15 Lớp 9P1, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)
ĐỊA Nguyễn Nhựt Anh Q.12 NHÌ 61 Nguyễn Hiền (Q.12)
ĐỊA Phạm Nguyên DƯƠNG Q.12 BA 177 Nguyễn Hiền (Q.12)
Thi giải toán bằng máy tính bỏ túi, cấp TP.HCM (4 em giải nhất được thi Quốc Gia)
1 MTBT Đoàn Minh KHÔI 9T1 NHẤT Thủ Khoa Lớp 9/5, Lê Anh Xuân (Q.TP)
2 MTBT Nguyễn Ngọc PHÁT 9T2 NHẤT   Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)
3 MTBT Đào Đức BÌNH 9T2 NHÌ   Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)
4 MTBT Đinh Xuân Nguyệt ANH 9T1 BA   Lớp 9/5, Lê Anh Xuân (Q.TP)
5 MTBT Kiều Thị Quỳnh NHƯ 9T2 BA   Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)
Thi giải toán bằng máy tính bỏ túi, cấp Quốc Gia (có 3 giải nhất quốc gia)
  MTBT Đoàn Minh KHÔI 9T1 NHẤT Á Khoa Lớp 9/5, Lê Anh Xuân (Q.TP)

HỌC SINH THĂNG LONG   ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

 

CẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM HỌC 2012-2013

STT MÔN  HỌ VÀ  TÊN Nơi
sinh
Lớp
T.Long
GIẢI TRƯỜNG (QUẬN)
1 TOÁN Hoàng Khánh  LINH Khánh Hòa 12CT NHẤT Nguyễn Thượng Hiền (Q.TB)
2 TOÁN Phạm Xuân  HUY Bạc Liêu 12CT NHẤT Trần Phú (Q.TP)
3 TOÁN Trần Hoàng Xuân THANH TP.HCM 12CT NHẤT Trần Đại Nghĩa (Q.1)
4 TOÁN Thái Đức  CHÍNH TP.HCM 12CT NHẤT Phổ Thông Năng Khiếu (Q.5)
5 TOÁN Vũ Thị Lan NHI TP.HCM 12CT NHẤT Lê Hồng Phong (Q.5)
6 TOÁN Hồ Chí LINH TP.HCM 12CT NHẤT Lê Hồng Phong (Q.5)
7 TOÁN Nguyễn Công CƯỜNG TP.HCM 12T3 NHÌ Phú Nhuận (Q.PN)
8 TOÁN Nguyễn Thụy Khánh DUY TP.HCM 12CT NHÌ Phổ Thông Năng Khiếu (Q.5)
9 TOÁN Nguyễn Mạnh  TP.HCM 12CT NHÌ Lê Hồng Phong (Q.5)
10 TOÁN Trần Thanh NAM Bến Tre 12T2 NHÌ Lê Hồng Phong (Q.5)
11 TOÁN Vũ Thị Bích THỦY Hà Nam 11CT NHÌ Nguyễn Thượng Hiền (Q.TB)
12 TOÁN Nguyễn Quang MINH TP.HCM 12CT BA Lê Hồng Phong (Q.5)
13 TOÁN Nguyễn Hải  ĐĂNG TP.HCM 12CT BA Nguyễn Thượng Hiền (Q.TB)
14 TOÁN Phạm  HƯNG TP.HCM 12CT BA Nguyễn Thượng Hiền (Q.TB)
15 TOÁN Phạm Đình DUY TP.HCM 12T2 BA Lê Hồng Phong (Q.5)
16 TOÁN Phạm Thanh HUY TP.HCM 12CT BA Lê Hồng Phong (Q.5)
17 TOÁN Phạm Đỗ Minh THƯ TP.HCM 12T3 BA Dân Lập Ngôi Sao (Q.B.Tân)
18 TOÁN Trần Thị Ái VÂN TP.HCM 12T2 BA Lê Hồng Phong (Q.5)
19 TOÁN Nguyễn Thanh TUẤN Đăklăk 12T3 BA Phú Nhuận (Q.PN)

 

Danh sách học sinh giỏi lớp 9 cấp TPHCM (2016-2017) (học sinh đang học tại Thăng Long)
Danh sách tải xuống tại đây: http://thangtienthanglong.edu.vn/image/data/2016_2017/HSG9_TPHCM_16-17/DS_HSG_TPHCM_16-17/DS_HSG9_TPHCM_20162017.pdf ..
Danh sách học sinh giỏi lớp 9 cấp TPHCM (2017-2018) (học sinh đang học tại Thăng Long)
http://thangtienthanglong.edu.vn/image/data/2017-2018/DS_HSG_TPHCM_17-18/DS_HSG_TPHCM_THCS&THPT_(2017-2018).pdf ..
Công ty cổ phần giáo dục Thăng Tiến – Thăng Long
Đ/c: 766/36 – 766/38 Cách mạng tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: 38 420 372 - 3846 0835  -  Email: contact@thangtienthanglong.edu.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web